IVF brabbelen

Embryofragmentatie uitgelegd

De term 'embryofragmentatie' is iets dat we vaak hebben horen noemen, maar we wilden meer weten, en daarom vroegen we de expert van EmbryoLab op dit gebied: Chara Oraiopoulou, om ons door de betekenis en het belang ervan te vertellen.

Als embryoloog is ons belangrijkste hulpmiddel om het implantatiepotentieel van een embryo te beoordelen de morfologie

Een van de belangrijkste morfologische parameters die de kans op implantatie van een embryo negatief kunnen beïnvloeden, is de aanwezigheid van cytoplasmatische fragmenten, ook wel embryofragmentatie genoemd.

Dus wat is embryofragmentatie?

Dit zijn cytoplasmatische structuren zonder DNA, die worden gevormd tijdens celdeling. Elk embryoclassificatiesysteem omvat de mate van fragmentatie van het embryo. Deze graad kan variëren van mild.

Zijn er verschillende soorten fragmentatie?

In de afgelopen jaren heeft een time-lapse-analyse van menselijke embryo's twee verschillende soorten embryofragmentatie onthuld. Dit zijn definitieve fragmentatie (stabiele fragmenten, losgemaakt van embryonale cellen) en pseudofragmentatie (fragmentatie die optreedt tijdens celdeling, maar niet gedetecteerd in latere ontwikkeling). Het tweede type lijkt een beperkte invloed te hebben op het potentieel van het embryo om het blastocyststadium te bereiken.

Hoe wordt het veroorzaakt?

Er wordt aangenomen dat de oorsprong van embryofragmentatie voornamelijk wordt herleid tot de eicel: inherente eiceldefecten leiden meestal tot misvormingen van de embryo's en een gecompromitteerd ontwikkelingspotentieel.

Een tweede parameter is het stimulatieprotocol van de eierstokken. De kwaliteit van eicellen die in een IVF-cyclus worden opgehaald, is direct gecorreleerd met het type stimulatie. Aldus zou exogene toediening van gonadotropine de competentie van een eicel kunnen beïnvloeden. Het is echter niet duidelijk of bepaalde protocollen tot hoge fragmentatieniveaus leiden.

Ten derde is de kweekomgeving van het embryo cruciaal voor zijn normale ontwikkeling. Een suboptimale cultuuromgeving kan leiden tot een verhoogde mate van fragmentatie van de embryo's.

Ten slotte is de bijdrage van spermafactoren van groot belang. Klinisch bewijs suggereert dat vroege misvormingen van embryo's kunnen worden gekoppeld aan een vaderlijk effect. De betrokken mechanismen zijn echter nog niet duidelijk.

Heeft het invloed op het implantaatvermogen van een embryo?

Fragmentatie is een dynamisch proces en in verschillende gevallen nemen fragmenten zichzelf weer op in cellen, wat aangeeft dat fragmentatie een kenmerk van normale embryo-ontwikkeling kan zijn. Verhoogde fragmentatie resulteert echter in verminderde blastocystvorming.

Daarom, hoewel lage niveaus van fragmentatie geen effect hebben op de ontwikkeling van embryo's, correleert een hoge mate van fragmentatie met lage zwangerschapspercentages. Anderzijds zijn levendgeborenen gemeld na de overdracht van sterk gefragmenteerde embryo's.

Kan het worden voorkomen?

Het hangt ervan af of de waargenomen fragmentatie te wijten is aan een intrinsiek embryomechanisme of aan exogene factoren. In het laatste geval moeten alle hierboven genoemde parameters in overweging worden genomen: een ander stimulatieprotocol, geoptimaliseerde cultuuromgeving, embryokweek tot blastocyststadium, evenals embryobewaking en -beoordeling via een time-lapse-incubatiesysteem.

Chara Oraiopoulou B.Sc., M.Res. is Embryolab's Clinical Embryologist, geaccrediteerd door de European Society of Human Reproduction and Embryology ESHRE

Om in contact te komen met Chara Oraiopoulou of een van de geweldige Embryolab-teams, klik hier

Voeg commentaar toe

TTC-GEMEENSCHAP

Schrijf je in voor onze Nieuwsbrief!Koop hier je ananaspin

Instagram

Fout bij valideren van toegangstoken: de sessie is ongeldig omdat de gebruiker zijn wachtwoord heeft gewijzigd of Facebook de sessie om veiligheidsredenen heeft gewijzigd.

CONTROLEER UW VRUCHTBAARHEID

Instagram

Fout bij valideren van toegangstoken: de sessie is ongeldig omdat de gebruiker zijn wachtwoord heeft gewijzigd of Facebook de sessie om veiligheidsredenen heeft gewijzigd.